Info Loker

Daftar Guru dan Staf

Admin 01-02-2019 03:39:10 WIB
  1. Daftar Guru

NO

NAMA / NIP

GOL / JABATAN

PENDIDIKAN

PENGAJAR MAPEL

TUGAS TAMBAHAN

KODE           GURU

JENIS TUGAS

1

 Siti Sti, S.Pd

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Bahasa Indonesia

Kepala Sekolah

KS

 

 NIP. 19720116 199702 2 001

Madya

B. Indonesia

 

 

2

 Drs. Agus Endi Supriyo

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Sejarah

Wali Kelas XII  IPA 1

ED

 

 NIP. 19600101 198503 1 056

Madya

Sejarah

 

 

3

 Dra. Mubayinah

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Bahasa Perancis

Wali Kelas XII  IPS 1

MB

 

 NIP. 19630816 198803 2 009

Madya

B. Perancis

 

 

4

 Totok Novariyanto, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Biologi

Wali Kelas XI  MIPA 4

TT

 

 NIP. 19611125 198501 1 001

Madya

Biologi

 

 

5

 Kusmanto, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Matematika

Wali Kelas XI  IPS 3

KT

 

 NIP. 19620204 198502 1 002

Madya

Matematika

 

 

6

 Suprapto, SH, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Fisika

Wali Kelas XI MIPA 1

ST

 

 NIP. 19620331 198601 1 001

Madya

Fisika

 

 

7

 Akhmad Khozin, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Ekonomi  /

Wali Kelas XII IPS 2

AK

 

 NIP. 19601215 198501 1 004

Madya

Ekonomi

 Akuntansi

 

8

 Drs. Suyitno

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Matematika

 

SY

 

 NIP. 19640824 199003 1 005

Madya

Matematika

 

 

9

 Dra. Uti Wisnuharti

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Kewarganegaraan

Waka Humas

UW

 

 NIP. 19671216 199203 2 004

Madya

PMP

 

 

10

 Dra. Anti Budiwati

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Geografi

Wali Kelas XI IPS 2

BN

 

 NIP. 19690315 199303 2 006

Madya

Geografi

 

 

11

 Abdul Malik, S.Ag,. MM

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Pend. Agama

Wali Kelas XI MIPA 2

AD

 

 NIP. 19600409 198304 1 001

Madya

Pend. Agama

 

 

12

 Suhartono

IV/a, Guru

D3 / Akta III

 Penjaskes

Wali Kelas X IPS 1

SH

 

 NIP. 19620620 198501 1 002

Madya

Olah Raga

 

 

13

 Suharto, S.Pd.,MM.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Matematika

 Waka. Kurikulum

SU

 

 NIP. 19711223 199802 1 003

Madya

Matematika

 

 

14

 Hesti Peni Yuliani, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 B. Indonesia

Wali Kelas XII IPA 4

HT

 

 NIP. 19700726 199702 2 004

Madya

B. Indonesia

 Sastra Indonesia

 

15

 Murtono, S.Pd,. MM.Pd

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 B. Indonesia

Wali Kelas XI MIPA 3

MT

 

 NIP. 19710917 199802 1 001

Madya

B. Indonesia

 Sastra Indonesia

 Koord. Lab. Bahasa

16

 Drs. Sutoto

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

Ekonomi/Akuntansi

Wali Kelas XII IPS 4

SO

 

 NIP. 19680229 199512 1 002

Madya

Ekonomi

 

 

17

 Imam Subehi, S.Ag., MSI.

IV/a, Guru

S2 / Akta IV

 P. Agama Islam

 Waka. Sarpras

SB

 

 NIP. 19730413 199802 1 001

Madya

PAI

 

 

18

 Dra. Sri Lestari

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Ekonomi

Kepala Perpustakaan

SL

 

 NIP. 19660415 199903 2 001

Madya

Ekonomi

 

Bendahara Sarpras

19

 Suntoro, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Bahasa Inggris

Wali kelas XI IPS 1

SR

 

 NIP. 19680703 199903 1 008

Madya

B. Inggris

 

 

20

 Ani Murniati, S.Pd.

IV/a, Guru

S1 / Akta IV

 Ekonomi

Wali kelas XI IPS 4

AM

 

 NIP. 19640321 198603 2 007

Madya

Ekonomi

 

 

21

 Sri Mulyati, S.Pd.

III/d, Guru

S1 / Akta IV

 Sosiologi

Wali kelas X IPS 3

SM

 

 NIP. 19670514 200501 2 005

Muda

Sos  Antro

 

 Koordinator Kesra

22

 Bambang Trihartono, S.Pd

III/d, Guru

S1 / Akta IV

 Kimia

Pend. Wk. Kurikulum

BM

 

 NIP. 19700815 200501 1 013

Muda

Kimia

 

 

23

 Djoko Minardjo, S.Psi.

III/d, Guru

S1 / Akta IV

 BK

Pend. Wk. Kurikulum

JK

 

 NIP. 19790512 200604 1 008

Muda

Psikologi

 

Koordinator BK 

24

 Suerni, S.Pd

III/d, Guru

S1 / Akta IV

 Kimia

Wali Kelas X MIPA 3

SN

 

 NIP. 19830401 200604 2 011

Muda

Kimia

 

Kepala Lab. Kimia

25

 Dra. Nursecha

III/d, Guru

S1 / Akta IV

Kewarganegaraan

 Wali Kelas X MIPA 2

NC

 

 NIP. 19650926 200604 2 003

Muda

PMP

 

 

26

 Dewi Pristianti Sahara, S.Pd.

III/d, Guru

S1 / Akta IV

 Seni Budaya

 Wali Kelas X MIPA 1

DE

 

 NIP. 19740411 200604 2 022

Muda

Seni Tari

 

 

27

 Siti Suharti, S.Pd

III/d, Guru

S1 / Akta IV 

 Biologi

Wali Kelas XII IPA 3

HR

 

 NIP. 19730413 200604 2 017

Muda

Komputer

 

Koord. Lab. Biologi

28

 Sulastri, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Bahasa Inggris

Wali Kelas XII IPS 5

SS

 

 NIP. 19720731 200701 2 010

Muda

B. Inggris

 

 

29

 Tuti Setiyasih, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Fisika

Wali Kelas XII IPA 2

TS

 

 NIP. 19750729 200701 2 008

Muda

Fisika

 

Kepala Lab. IPA 

30

 Nailina Farah, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Sosiologi

Wali Kelas X IPS 4

NF

 

 NIP. 19720128 200701 2 005

Muda

Matematika

 

 

31

 Parwiningsih, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Geografi

Wali Kelas X IPS 5

PW

 

 NIP. 19690420 200801 2 009

Muda

Geografi

 

 

32

 Imron Rosyadi, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Matematika

Waka. Kesiswaan

IM

 

 NIP. 19671227 200801 2 011

Muda

B. Indonesia

 

 

33

 Dra. Swisnu Nuhun Sejati

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Bahasa Indonesia

Pend. Wk. Kesiswaan

SW

 

 NIP. 19671227 200801 2 011

Muda

B. Indonesia

 

 

34

 Erlinda Novika, S.Pd

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Sejarah

Wali Kelas X IPS 2

EA

 

 NIP. 19751117 200801 2 001

Muda

Sejarah

 

Koord. Koperasi 

35

 Kutubun, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 B. Inggris

Pendamping Sarpras

KB

 

 NIP. 19740304 200701 1 007

Muda

Bhs Inggris

 

 

 

 

 

 

 

36

 Dwi Ryan Yulianto, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Penjaskes

Wali Kelas XI IPS 5

DW

 

 NIP. 19800701 200801 1 022

Muda

Penjaskes

 

 

37

 Elistyowati, S.Pd.

III/c, Guru

S1 / Akta IV

 Fisika

Wali Kelas X MIPA 4

EL

 

 NIP. 19780206 200801 2 009

Muda

Fisika

 

 

38

 Rais Kusuma, S.Pd.

III/b, Guru

S1 / Akta IV

 BK

Pend. Wk. Kurikulum

RK

 

 NIP. 19850925 201101 1 010

Pertama

BK

 

 

39

 Heni Citraningrum, S.Pd.

III/b, Guru

S1 / Akta IV

 B. Jawa

Wali Kelas XII - IPS 3

HE

 

 NIP. 19870319  201101 2018

Pertama

Bahasa Jawa

 

Bendahara BOS

40

 Susanip, S.Pd.

GTT

S1 / Akta IV

 B. Indonesia

 

SA

 

 NIP. -

 

B. Indonesia

 

 

41

 Yuli Ardiansyah, S.Pd.

GTT

S1 / Akta IV

 Sejarah

 

YA

 

  NIP. -

 

Sejarah

 

 

42

 Ahmad Sofyan, S.Kom.

GTT

S1 / Akta IV

 TIK

 

AS

 

  NIP. -

 

Komputer

 

 

43

 Putri Novita Atfal, S.Pd.

GTT

S1 / Akta IV

 B. Inggris

 

PN

 

  NIP. -

 

 B. Inggris

 

 

44

 Rohmah Chadiarsih, S.Ag

GTT

S1 / Akta IV

 Pend. Agama

 

RC

 

  NIP. -

 

 P. Agama

 

 

45

 Nurul Rizkiana, S.Pd

GTT

S1 / Akta IV

 BK

 

NR

 

  NIP. -

 

BK

 

 

46

Subuh Amalludin, S.Pd

GTT

S1 / Akta IV

Matematika

 

SD

 

  NIP. -

 

 B. Perancis

 

 

47

 Laela Faridhoh, S.Pd

GTT

S1 / Akta IV

 Bhs. Jawa

 

LF

 

  NIP. -

 

 B. Jawa

 

 

48

Slamet Dwi Haryanto, S.Pd

GTT

S1 / Akta IV

 Seni  Musik

 

SE

 

  NIP. -

 

 Seni Musik

 

 

49

Endang Nurliastuti, S.Pd

GTT

S1 / Akta IV

Matematika

 

 

EN

 

NIP.-

   

 

 

50

Pandu Sukmaulani, S.Pd

GTT

S1 / Akta IV

Penjas Orkes

 

PS

 

  NIP. -

 

 B. Perancis

 

 

             

 

         

 

  1. Daftar Staff TU dan Karyawan

NO

NAMA / NIP

GOL / JABATAN

 

TUGAS TAMBAHAN

 

 JENIS TUGAS

1.

Kadar Jumadi, A.Ma.Pd

III / d

 

 Tenaga Kebersihan

 

 

 

Penata tingkat 1

 

2.

 Saptariyah Setiorukmi

II / c

 

 Petugas Agendaris dan Legalisir

 

 

 NIP. 19620606 200604 2 002

Pengatur

 

 

 3.

 Sutji Arum Utami

II / c

 

 Koordinator TU

 

 

 NIP. 19711108 200701 2 004

Pengatur

 

 Pembantu Urusan Humas

 

 

 

 

 Kepegawaean

4.

 Sartono

     II / b

 

 Bendahara Operasional

 

 

 NIP. 19720101 200801 1 018

Pengatur

 

 Bendahara Gaji

 

 

 

Muda Tk.I

 

 Pembantu urusan Sarpras

 

5.

Rita Purnamasary

II / b

 

 Pelaksana Inventaris

 

 

NIP. 19840528 201001 2 004

Pengatur Muda Tk. I

 Penerima Keuangan Sardik

 

 

 

 

 Dan Komite Kelas X

6.

 Budi Haryo Tetuko, S.Pd

-

 

 Pembantu dan Pelaksana Urusan  

 Kurikulum

 

 

 NIP. -

 

 Petugas Operator Dapodikmen

 

 

 

Team It Kurikulum

7.

 Makhpul

-

 

 Petugas Perpustakaan

 

 

 NIP. -

 

 

 

 

 

8.

 Utami Dewi Insulindyasih, S.P

-

 

 Administrasi Keuangan

 

 

 NIP. -

 

 

 Pelaksana Urusan rumah Tangga dan Kesiswaan

 

9.

 Tri Lilis Mince

 

 

 Petugas Koperasi Siswa

 

 

 NIP. -

 

 

 

 

 

10.

 Agus Susanto

-

 

 Petugas Satuan Pengamanan

 

 

 NIP. -

 

 

 

 

 

11.

 Bambang Tri Candra

 

 

 Petugas Satuan Pengamanan

 

 

 NIP. -

 

 

 

 

 

12.

 Wakhidin

II / a

 

 Tenaga Kebersihan dan Pembuat

 

 

 NIP. 19610202 198703 1 013

Pengatur Muda

 

 Minuman

 

 

13.

 Kartono

II / c

 

 Penjaga Malam

 

 

 

 NIP. 19630913 198903 1 014

Pengatur Muda Tk.1

 

 

 

 

14.

 Danuri

I/d

 

Tenaga Kebersihan

 

 

 NIP. 19601231 200604 1 468

Juru

 

 

 

 

15.

 Iwantoro

II/a

 

 Penjaga Malam

 

 

 NIP. 19741221 200801 1 004

Pengatur Muda

 

 

 

 

 

 

16.

Moh. Andi Komarudin

-

 

Tenaga Kebersihan

 
 

NIP. -

       

17.

 Prasasti Aji

 

 

 Tenaga Kebersihan

 

 

 NIP. -

 

 

 

 

 

18.

 Adi Arif Hidayah

 

 

 Tenaga Kebersihan

 

 

 NIP. -

 

 

 

 

 

19

Hazmy Indra Gunawan, S.Pd

   

Petugas Surat Mengurat  dan

   
 

NIP,-

   

Pembantu Inventaris

   

20

Aji Pamungkas, S.Pd

   

Petugas Laboran (Fisika, Kimia, dan Biologi)

   
 

NIP,-